Ordföranden har ordet

 

 

Karlshamn 2019-04-23

 

Hej alla.

Nu är alla årsräkningar gjorda och hangläggarna på överförmyndarenheten kämpar med att rätta allt.  Jag hoppas att alla får sitt arvode inom rimlig tid om man lämnat in en korrekt årsräkning.

Vårt årsmöte var glest besökt och det var heller inte så många som ville åka med till Blekinge muséum i Karlskrona. Lite synd då det var en givande utflykt.

Det stundar årsmöte i Rfs och här har man saker att arbeta med. Det är nyval av förbundsordförande för de kommande tre åren och eftersom jag medverkat i valberedningen vet jag att man kommer att få en mycket bra ny ordförande.    Rfs förbundssekreterare  Gunilla Sundblad kommer att lämna förbundet för nya utmaningar.  Gunilla är mycket duktig så det blir inte så lätt att ersätta henne.

Som upplysning kan jag nämna att föreningen kommer att knyta samarbete med Amber advokater i Karlskrona när det gäller bouppteckningar och andra juridiska spörsmål.  Vi återkommer med utförliga informationer så snart vi haft slutliga samtal med Amber.

Ha en skön vår och hör gärna av er till styrelsen om det finns frågetecken att ventilera och gärna ideer på aktiviteter eller utbildning.

 

Claes-Göran Mårlind

ordförande

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


 

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All rights reserved.