Att bli medlem i Västra Blekinge Frivilliga Samhällsarbetare har en del fördelar för dig. Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. i längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare. Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om vår medlemmars uppdag och för att verka opinionsbildande lokalt.

I medlemskapet ligger det en olycksfalls och krisförsäkring sedan kan man välja till rättsskydd och förmögenhetsskada.

”När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS.”

 

 

Så varför tveka, fyll i medlemsansökan och skicka in den till föreningen: Medlemsansökan

 

Anders Cederlund

Horsaryds Byväg  56

374 93 Karlshamn

Eller på e-post: anders@vbfrivilliga.se

 

 

Uppsägning av medlemskap

 

Medlemskap i Västra Blekinge Samhällsarbetare räknas på kalenderår och efter det betalas försäkringarna in till RFS och Söderberg & Partners. Det är viktigt att tänka på när man säger upp sitt medlemskap i föreningen. Uppsägning ska göras skriftligt i december månad för att inte påverka nästa års medlemskap. Om uppsägning sker efter den 1 januari så kommer Ni automatiskt att bli fakturerade för innevarande års premie för de försäkringar som Ni valt, eftersom försäkringarna förlängs automatiskt per den 1 januari varje år.

 

 

Copyright © All rights reserved.