Västra Blekinge Frivilliga Samhällsarbetare har även representanter i Sölvesborg.

 

Christina Krook och Kristina Engström sitter idag med i styrelsen för Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare

För kontakt.

christina@vbfrivilliga.se

kristina@vbfrivilliga.se

 Klicka på länken nedan för att komma till blanketten.

 Ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader 2016 »

 

Överförmyndarnämnden.

Till alla Sölvesborgs gode män och förvaltare

Hej alla.

Vi skickade i början av juni ut en inbjudan till ett informationsmöte i Sölvesborg för alla gode män där vi i styrelsen för vår förening västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare vill berätta om varför man skall gå in som medlem i föreningen.                                                                                                                       Vi har inte fått så många svar och vill därför komma med en liten påminnelse och därmed höra om det finns intresse.                                                                   Blir vi fler i Sölvesborg så tror jag att vi kan få gehör för önskemål som kan framkomma i samband med våra uppdrag.

I Karlshamn har vi kommit längre och där anser man att föreningen är en bra samarbetspartner och vi har dessutom fått 10 000 kronor till vår föreningskassa.   Vi hade samma förfrågan även till Sölvesborgs kommunstyrelse, men har inte fått något besked ännu.                                   

Avgiften för medlemskap är blygsamma 100 kronor per år och i medlemskapet ingår olycksfalls-och krisförsäkring samt möjlighet att teckna ansvarsförsäkring med skadeståndsersättning.

Vi träffas på Sölvesborgs golfklubb   den   29   /8    kl. 18,00      för en trevlig pratstund och en smörgås med kaffe eller the.                                                   Skicka en anmälan om  deltagande till Christina Krook under adress christinakrook@yahoo.se

Hjärtligt välkomna önskar

Hela styrelsen genom                                                                                                           

Claes-Göran Mårlind,   ordförande

 

Copyright © All rights reserved.