Föreningen

Mail: vbfrivilliga@telia.se

 

Ordförande                                                         Vice ordförande

Namn: Claes-Göran Mårlind                                    Anders Cederlund                            

Tel:  070-5126792                                                 072-5601226                              

Mail:  claes@vbfrivilliga.se                                      Mail: anders@vbfrivilliga.se

Goda kunskaper om ensamkommande                     Goda kunskaper om försäkringar

 

 Kassör                                                                   Sekreterare

 Kristina Engström                                                   Kjell Åke Persson

 Tel: 0708-105495                                                   Tel 070-22 10 200

Mail: stina@vbfrivilliga                                              Mail: kjellake@vbfrivilliga.se

 

                                                                                        Kunskap i PC-ställföreträdare

Ordinarie ledamot

 Christina Krook

Tel: 0730-685441

Mail: christina@vbfrivilliga.se

 

Supleant                                                                              Suplant

Mona Jönsson                                                                    Jim Tingström

Tel  070-5921396                                                                070-5598702

Mail: mona@vbfrivilliga.se                                                    jim.tingstroem@gmail.com

                                                                                    

                                                                                         Kontakt utbildning

 

 

 

 

Copyright © All rights reserved.